Algemeen
Teneinde de webpagina van Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland voor welke doeleinden gebruikt en wat Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland doet om uw privacy te beschermen. Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland adviseert u voor het gebruik van de webpagina van Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland hiervan kennis te nemen. Omdat Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland in nederland is gevestigd is de wet persoonsregistraties en de wet bescherming persoonsgegevens, van toepassing.

Gegevens
Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland heeft bepaalde persoonlijke gegevens nodig om haar in staat te stellen haar produkten en diensten te leveren aan haar klanten. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen algemeen gezien het volgende inhouden:
namen van individuele contacten, het postadres, telefoonnummers, en emailadressen. Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland heeft ook toegang tot persoonlijke gegevens die via het netwerk van Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland gegenereerd worden, met inbegrip van ip- en emailadressen voor inkomende en buitengaande gegevens en netwerkgebruiksgegevens.

Doeleinden
Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar webpagina ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de webpagina of om u diensten en/of produkten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Beveiliging
Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland heeft voldoende externe technische en interne organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Cookies
Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland kan informatie over het gebruik van deze webpagina verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte webpagina's en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. Cookies stellen Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiƫnter toegang te verlenen tot haar webpagina, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen, helaas kunnen wij u dan niet garanderen dat al onze online services correct zullen werken.

Webpagina's van derden
Webpagina's van Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland verwijzen incidenteel via zogenaamde links naar webpagina's van derden. Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland streeft steeds naar een zorgvuldige selectie van deze links maar kan desondanks niet garanderen dat deze derden vergelijkbare uitgangspunten hanteren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid. Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland aanvaardt ten aanzien van deze links geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de webpagina's of voor de naleving van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid
Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het verdient daarom ook de aanbeveling om ons privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aangezien Haarstudio Cupido Nieuw Lekkerland veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom.